سرانه فضاهای عمومی

سرانه کاربری مسکونی:

در سطح روستای سورچه بالا واحدهای مسکونی به صورت پراکنده در سطح روستا موجود می باشند. تجمع اصلی این اماکن در قسمت شمالی روستا و در دو طرف خیابان اصلی روستا می باشد که هر چه به سمت جنوب پیش می رویم از تعداد آنها کاسته می شود. کل مساحت کاربری برابر با ۴۷۳۱۴/۹۳ متر مربع می باشد که سرانه آن ۱۶۳/۷۲ متر مربع می باشد و ۴۱/۸۹ درصد از کل سطوح روستا را به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری تجاری:

کاربری تجاری نسبت به کاربری مسکونی در سطح روستا محدود تر می باشد و تنها در بخش شرقی روستا و ابتدی ورودی روستا تعدادی واحدهای تجاری موجود می باشد و تنها ۰/۰۵ درصد از کل کاربری های روستا را به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری آموزشی

کاربری آموزشی در سطح روستا محدود به یک باب مدرسه می باشد که تنها ۴۷/۰درصد از مساحت کل کاربری های روستا را با متراژی برابر با ۵۲۹/۶۹ متر مربع به خود اختصاص داده است و سرانه آن برابر با ۱/۸۳ متر رمبع می باشد.

سرانه کاربری گورستان:

گورستان روستا در بخش شرقی در نواحی تپه ای و در مجاورت زمین های بایر و خانه بهداشت روستا واقع شده است که سطحی برابر با ۱۱۲۳/۷۴ متر مربع و سرانه کاربری ۳/۸۹ متر مربع را به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری معابر :

شبکه معابر روستا مساحتی بالغ بر ۲۷۹۰۱/۲۹ متر مربع از سطح کل روستا را با سرانه ۹۶/۵۴ مترمربع را به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری ورزشی:

در سطح روستا یک زمین فوتبال در قسمت جنوبی و در نواحی تپه ای روستا دیده می شود که مساحت ان برابر با ۵۷۸/۸۰ متر رمبع و سرانه آن برابر با ۲ متر و ۵۱/۰ درصد از سطح کاربری های موجود روستا می باشد.

سرانه کاربری اراضی بایر

مساحت زمین های بایر روستا که بیشتر در قسمت هاس جنوبی و غربی روستا دیده می شود برابر با ۲۵۶۳۳/۷۸ متر مربع و سرانه آن برابر با ۸۸/۷۰ متر مربع می باشد.

سرانه کاربری آثار تاریخی:

این کاربری حدود ۴/۳۱ درصد از سطح کل روستا با سرانه ۱۶/۸۵ متر مربع را به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری بهداشتی:

این کاربری که تنها ۱۴۱/۹۱ متر مربع از روستا را با سرانه ۴۹/۰درصد به خود اختصاص داده است در بخش شرق روستا واقع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یک × سه =

فهرست